TH EN
A A A

เกาหลีใต้-ฝรั่งเศส หารือความร่วมมือเกษตร-มั่นคงอาหาร

24 April 2566   

                 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 กระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ระบุว่า เกาหลีใต้และฝรั่งเศสได้มีการหารือถึงแนวทางในการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในภาคการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร การหารือในครั้งนี้เกิดขึ้นในการประชุม ณ เมืองเซจง ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของทั้งสองฝ่ายฝ่ายเกาหลีใต้ได้เสนอให้ฝรั่งเศสพิจารณาแนวทางแบ่งปันข้อมูลและความร่วมมือในการทำฟาร์มอัจฉริยะ โดยเน้นย้ำว่าเป็นวิธีสำคัญในการส่งเสริมการเติบโตเชิงนวัตกรรมของอุตสาหกรรมและตอบสนองต่อ

                 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความท้าทายอื่น ๆ ได้ดีขึ้น และเกาหลีใต้ยังแสดงท่าทีพร้อมเข้าร่วมโครงการริเริ่มระดับโลกของ School Meal Coalition ที่นำโดยฝรั่งเศสและฟินแลนด์ เพื่อช่วยประชาคมระหว่างประเทศต่อสู้กับความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ นอกจากนี้ยังได้เสนอวิธีการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นเพื่อความมั่นคงทางอาหารของพวกเขา พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ และการจัดการกับโรคในสัตว์

 

ที่มา : Yonhap News  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?