TH EN
A A A

มะกันพิจารณาภาษี AD กุ้ง

21 April 2551   

            สมาคมกุ้งแห่งหลุยเซียน่า สหรัฐฯ และบริษัทเอกชนเรียกร้อง DOC ให้พิจารณาทบทวนอัตราภาษี AD กุ้งจากเวียดนาม จีน อินเดีย ไทย เอกวาดอร์  บราซิล

           DOC จะพิจารณาอัตราภาษีที่จะเรียกเก็บจากจีนก่อนแล้วตามด้วยเวียดนามซึ่งมีรายชื่อบริษัทที่อยู่ในรายชื่อของเวียดนามหลายร้อยแห่ง  หลังจากนั้นเป็นบริษัทอินเดีย 366 แห่ง ไทย 165 แห่ง และบราซิล 43 แห่ง   แต่ทั้งนี้ยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนที่แน่นอนและรายชื่อที่แท้จริง  โดยจะมีการตรวจสอบการส่งออกระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 และวันที่ 31 มกราคม 2551 ยกเว้นของเอกวาดอร์ช่วงหลังจะถึงวันที่ 14  สิงหาคม  2550
 
           อย่างไรก็ตามช่วงก่อนหน้านี้ บริษัทเวียดนาม 28 แห่งเสียภาษี 0% จากการทบทวนครั้งที่สอง

ที่มา  :  Vietnamnet

Is this article useful?