TH EN
A A A

สหราชอาณาจักร-ไอร์แลนด์เตรียมยกเลิกจำกัดพื้นที่อาศัยสัตว์ปีก

20 April 2566   

                    กระทรวงสิ่งแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท (Defra) ของสหราชอาณาจักร และกระทรวงการเกษตร อาหาร และสัตว์น้ำของไอร์แลนด์ ประกาศยกเลิกมาตรการที่เคยนำมาใช้เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งกำหนดให้จำกัดพื้นที่อาศัยของสัตว์ปีกเลี้ยงเฉพาะในโรงเรือนแบบปิด เนื่องจากระดับความเสี่ยงของไข้หวัดนกนั้นลดลง โดยการเปลี่ยนแปลงนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 เมษายน 2566 ซึ่งหมายความว่าสัตว์ปีกและนกจะสามารถเลี้ยงนอกบ้านได้เว้นแต่จะอยู่ในเขตพื้นที่กักกัน จากที่ประกาศจำกัดพื้นที่ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา
                    การตัดสินใจยกเลิกมาตรการในครั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างที่บ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไข้หวัดนกที่ลดลง รวมถึงการไม่พบการเกิดไข้หวัดนกในนกป่าเป็นเวลา 5 สัปดาห์ จำนวนนกน้ำอพยพที่ลดลง และการมีอุณหภูมิแวดล้อมและเวลากลางวันที่เพิ่มขึ้น 
                    อย่างไรก็ตามทางกระทรวงได้มีการเตือนให้เจ้าของสัตว์ปีกและนกไม่ผ่อนคลายมาตรการเฝ้าระวังเนื่องจากแม้ความเสี่ยงจะลดลง แต่ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ไวรัสจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมหรือมาจากนกป่าและแพร่ระบาดไปยังฝูงสัตว์ได้

 

ที่มา : Reuters, The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?