TH EN
A A A

ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนล็อตแรก ผ่านด่านเหอโข่ว มณฑลยูนนาน

10 April 2566   

                    เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา ได้มีการทดลองนำร่องขนส่งผลไม้ไทยล็อตแรก ผ่านด่านเหอโข่ว มณฑลยูนนาน ซึ่งเป็นสินค้าทุเรียน จำนวน 1 ตู้คอนเทนเนอร์ ปริมาณกว่า 12 ตัน โดยพบว่ารถขนส่งสินค้าผลไม้สามารถผ่านเข้าด่านเหอโข่วและผ่านพิธีการศุลกากรได้อย่างราบรื่น โดยใช้เวลาในการขนส่งออกจากไทยและเข้าจีนได้ภายในระยะเวลาเพียง 3 วันเท่านั้น โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้นำเข้าจีนได้ทำพิธีต้อนรับทุเรียนล็อตแรกของไทย ณ ด่านเหอโข่ว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการนำเข้าผลไม้ของจีนทราบถึงโอกาสและศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทยผ่านด่านเหอโข่วที่สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว
                    ด่านเหอโข่วตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของมณฑลยูนนาน ใกล้กับจังหวัดหล่าวกาย (Lao Cai) ของเวียดนาม กั้นด้วยแม่น้ำหนานซี เชื่อมโยงด้วยสะพานยาว 640 ม. เป็นด่านระหว่างจีน-เวียดนามที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน และได้รับอนุญาตให้เป็นด่านนำเข้าผลไม้จากไทยตามพิธีสารฯ ในช่วงคับคั่งด่านเหอโข่วสามารถรองรับรถบรรทุกสินค้าเข้าออกได้ชั่วโมงละ 80 - 100 คัน จึงถือเป็นด่านทางบกที่มีศักยภาพในการนำเข้าผลไม้จากไทย นอกเหนือจากด่านโม่ฮาน ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการส่งออกผลไม้ของไทยไปยังจีน โดยเฉพาะในฤดูกาลส่งออกทุเรียนในขณะนี้ รวมทั้งยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกไทย (ข้อมูลข่าวจาก Office of Agricultural Affairs, Guangzhou)

ที่มา : กลุ่มนโยบายระหว่างประเทศที่ 2 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?