TH EN
A A A

เวียดนามเริ่มหันปลูกเสาวรสทดแทนกาแฟ

10 April 2566   

                    เกษตรกรจำนวนมากในจังหวัด Gia Lai ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่ราบสูงตอนกลางของเวียดนาม ได้หันมาปลูกเสาวรสแทนการปลูกกาแฟเนื่องจากความนิยมที่เพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งผลผลิตที่ลดลงในต้นกาแฟแก่หลายพื้นที่ 
ทั้งกาแฟยังมีต้นทุนการผลิตที่สูงมากและมีความต้องการในการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยวที่ละเอียดอ่อน โดยปัจจุบันอำเภอ Chu Pah เป็นพื้นที่ปลูกเสาวรสมากที่สุดในจังหวัด Gia Lai มีไร่เสาวรสจำนวน 500 ไร่
                    อย่างไรก็ตาม ผู้อำนวยการสหกรณ์การเกษตรในอำเภอ Chu Pah ได้แสดงความกังวลว่า เกษตรกรจำนวนมากได้เร่งปลูกเสาวรสโดยไม่มีการวางแผนการตลาดอย่างเหมาะสม และเนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากได้เปลี่ยนจากการปลูกกาแฟมาปลูกเสาวรส ทางการ Chu Pah จึงได้ทบทวนพื้นที่ปลูกเพื่อป้องกันผลผลิตล้นตลาด

 

ที่มา : Fresh Plaza สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?