TH EN
A A A

กระทรวงเกษตรบราซิลประกาศกฎป้องกันโรคไข้หวัดนก

10 April 2566   

                  กระทรวงเกษตรของบราซิลได้ประกาศมาตรการใหม่เพื่อป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกในบราซิลเพื่อตอบสนองต่อกรณีในประเทศเพื่อนบ้าน มาตรการเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 90 วัน และรวมถึงการระงับกิจกรรม นิทรรศการ การแข่งขันชิงแชมป์ และงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงสัตว์ปีก 
                   แม้ว่าปัจจุบันบราซิลจะปลอดเชื้อไข้หวัดนกภายในพรมแดน แต่ประเทศนี้ก็ต้องสืบสวนกรณีที่ต้องสงสัย มาตรการใหม่นี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสและปกป้องอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของประเทศ

 

ที่มา: Finance Yahoo สรุปโดย : มกอช.
 

Is this article useful?