TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรรายงานการผลิตเนื้อวัวลดลง

7 April 2566   

                    ตามสถิติการผลิตล่าสุดจาก Defra และรายงานโดยนักวิเคราะห์ของ AHDB Isabelle Shohet การผลิตเนื้อวัวและเนื้อลูกวัวในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ในอังกฤษ มีจำนวนทั้งสิ้น 71,400 ตัน รายงานระบุว่าการผลิตลดลง 3.9% จากเดือนมกราคม และลดลง 1.9% จากเดือนกุมภาพันธ์ของปีที่แล้ว 
                    สาเหตุหลักของการผลิตที่ลดลงคือการลดปริมาณการเชือดวัว 2.5% จากเดือนมกราคม และ 0.9% จากเดือนกุมภาพันธ์  น้ำหนักซากเฉลี่ยของโคชั้นนำในเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 343 กก./ตัว เพิ่มขึ้น 0.7 กก. จากเดือนมกราคม อย่างไรก็ตาม ยอดการฆ่าวัวและวัวโตเต็มวัยลดลง 8.7% จากเดือนก่อนหน้า โดยเพิ่มขึ้น 2,400 ตัวเมื่อเทียบปีต่อปี

 

ที่มา: The Cattle Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?