TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรอาจประสบกับแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขาดแคลนอาหาร

7 April 2566   

                    สหราชอาณาจักรกำลังเผชิญกับปัญหาการขาดแคลนผักสดอันเป็นผลมาจากการเก็บเกี่ยวที่หยุดชะงักในแอฟริกาเหนือ สภาพอากาศที่ไม่แน่นอน และอัตราเงินเฟ้อของราคาอาหารสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2520 ข้อมูลอุตสาหกรรมจากนักวิจัยการตลาด Kantar แสดงให้เห็นว่าอัตราเงินเฟ้อของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในสหราชอาณาจักรสูงถึง 17.5% สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในรอบสี่ปีโดยนับถึง 19 มีนาคม 2566
ประเทศนำเข้าผักในปริมาณน้อยที่สุดในเดือนมกราคม 2566 นับตั้งแต่ปี 2553 ในขณะที่การผลิตส่วนผสมของสลัดใน
สหราชอาณาจักรคาดว่าจะต่ำเป็นประวัติการณ์เนื่องจากพลังงานที่มีราคาสูง ทำให้เกษตรกรต้องดิ้นรนเพื่อผลิตพืชผลให้ได้กำไร เกษตรกรผู้ปลูก สหภาพแรงงาน และเจ้าของร้านค้า ต่างเตือนถึงปัญหาการขาดแคลนในอนาคต โดยพืชผลอื่นๆ ที่ปลูกเองอาจได้รับผลกระทบ

 

ที่มา: Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?