TH EN
A A A

กาตาร์เร่งลดขยะอาหารในเดือนรอมฎอน

7 April 2566   

                    กระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมของกาตาร์ (MoCI) ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมคุ้มครองผู้บริโภค ได้เรียกร้องให้มีการบริโภคอาหารอย่างมีเหตุจำเป็นในช่วงเดือนรอมฎอน ความเคลื่อนไหวในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อชี้นำให้ผู้คนซื้อสินค้าอาหารในปริมาณที่พอเหมาะเพื่อหลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองในช่วงเวลาที่ความต้องการอาหารพุ่งสูงขึ้น 
                    กาตาร์ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะอาหาร (food waste) โดยได้รวมไว้ในโครงการความมั่นคงทางอาหารและจัดให้เป็นหนึ่งในภารกิจหลัก โดยมีกระทรวงท้องถิ่นรับผิดชอบโครงการนี้และได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อควบคุมการทิ้งอาหารของประชาชน ซึ่งองค์กรเพื่อสังคมของกาตาร์ได้ออกมารณรงค์เรื่องนี้กันทั่วประเทศ 
หนึ่งในองค์กรเพื่อสังคมกล่าวว่าจะมีการรวบรวมอาหารส่วนเกินที่ไม่ได้บริโภคและแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการผ่านจุดแจกจ่ายทั่วประเทศ
                    เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างเหมาะสม MoCI ขอให้ผู้บริโภคกำหนดงบประมาณสำหรับการจับจ่ายและจัดทำรายการเพื่อซื้อความต้องการขั้นพื้นฐานและปฏิบัติตาม และหลีกเลี่ยงการรีบซื้อสินค้าและอาหารที่ไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้ผู้บริโภคเลือกเวลาที่เหมาะสมในการจับจ่าย โดยควรหลีกเลี่ยงช่วงเวลาถือศีลอด เพราะความรู้สึกหิวจะทำให้เกิดการซื้อมากกว่าที่ต้องการ และกระทรวงได้เตือนให้ผู้บริโภคระมัดระวัง
                    การถูกล่อลวงด้วยข้อเสนอและส่วนลดปลอมและให้ตรวจสอบสินค้าก่อนและหลังการขาย ตรวจสอบวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์ เนื้อหาของผลิตภัณฑ์ รวมถึงวิธีใช้และการจัดเก็บ และแนะนำให้ผู้บริโภคพยายามจำกัดการ
ปรุงอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงเศษอาหาร และเก็บอาหารที่เหลือไว้ในที่เหมาะสมเพื่อนำกลับมารับประทานใหม่ภายหลัง
                    ในปี 2565 กระทรวงท้องถิ่นได้พยายามที่จะควบคุมขยะอาหารโดยการเปิดสำรวจเพื่อพัฒนาพื้นฐานขยะอาหารแห่งชาติในประเทศ โดยช่วงแรก (ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565) อาหารเหลือจะถูกรวบรวมและคัดแยกในระดับครัวเรือนภายในเทศบาลเมืองโดฮา โดยประสานงานกับแผนกรักษาความสะอาดทั่วไปและแผนกรีไซเคิลและบำบัดขยะ

 

ที่มา : The Peninsula สรุปโดย : มกอช. 

Is this article useful?