TH EN
A A A

Health Canada เตรียมแก้ไขการใช้วัตถุเจือปนอาหารที่มีอะลูมิเนียม

24 March 2566   

                ในแคนาดา วัตถุเจือปนอาหารหมายถึงสารเคมีใดๆ ที่เติมลงในอาหารระหว่างการเตรียมหรือการเก็บรักษา และกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารหรือส่งผลต่อคุณลักษณะของอาหารเพื่อให้ได้ผลทางเทคนิคเฉพาะ
                วัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดและเงื่อนไขการใช้งานระบุไว้ในรายชื่อวัตถุเจือปนอาหารที่ได้รับอนุญาตซึ่งประกอบด้วยสารปรุงแต่งอาหาร 15 ประเภท เช่น สารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน สารฟอกขาว สีผสมอาหาร สารให้ความหวาน และอื่นๆ ในขณะที่สารที่ช่วยในกระบวนการผลิต อาหาร ส่วนผสม วิตามิน/แร่ธาตุ/กรดอะมิโน เครื่องเทศ/เครื่องปรุงรส/สารปรุงแต่งกลิ่นรส สารเคมีทางการเกษตร ยารักษาสัตว์ และวัสดุบรรจุภัณฑ์อาหารไม่รวมอยู่ในขอบเขตของวัตถุเจือปนอาหารของกฎหมายแคนาดา
                จากการประเมินทางวิทยาศาสตร์ Health Canada จะแจ้งการอนุมัติสารเติมแต่งอาหารใหม่และการขยายการใช้สารเติมแต่งที่มีอยู่ บทความนี้ติดตามและรวบรวมการปรับปรุงด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับวัตถุเจือปนอาหารในปี 2566 โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 Health Canada ได้ออก NOP/ADP-0040 เสนอให้แก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้สารปรุงแต่งอาหารที่มีอะลูมิเนียม
                การแก้ไขหลักๆ มีดังนี้ (1) แก้ไขรายการสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อน โดยลบการใช้แคลเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมด (2) ยกเลิกการอนุญาตใช้โซเดียมอะลูมิเนียมฟอสเฟตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดออกจากรายการอิมัลซิไฟเออร์ สารก่อเจล สารทำให้คงตัว หรือสารเพิ่มความข้นที่ได้รับอนุญาต (3) ยกเลิกการอนุญาตใช้อะลูมิเนียมซัลเฟตที่ได้รับอนุญาตทั้งหมดในเนื้อปูกระป๋อง ล็อบสเตอร์ แซลมอน กุ้ง ทูน่า ผักดอง และอาหารอื่นๆ และปรับข้อกำหนดการใช้แอมโมเนียมอะลูมิเนียมซัลเฟตในอาหารดองและอาหารที่ไม่ได้มาตรฐานออก (4) การแก้ไขระดับปริมาณสูงสุดที่เสนอโดยเฉพาะ ในตารางด้านล่าง :

สารเติมแต่งอาหาร

อาหาร

ระดับสูงสุดก่อนหน้านี้

ระดับสูงสุดที่เสนอ

โซเดียมอะลูมิเนียมซิลิเกต

เกลือ

1.0% (2.0% สำหรับเกลือเม็ดละเอียด)

5,000 ppm

ผงกระเทียม
ผงหัวหอมป่น

2.0%

5,000 ppm

โลหะอลูมิเนียม

ขนมที่ไม่ได้มาตรฐาน ยกเว้น หมากฝรั่ง

GMP

670 ppm

เหล็กออกไซด์ที่มีพื้นฐานบนโพแทสเซียมเป็นอะลูมิเนียมซิลิเกต ไทเทเนียมไดออกไซด์ที่มีพื้นฐานบนโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต และไทเทเนียมไดออกไซด์และเหล็กออกไซด์ที่มีพื้นฐานบนโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกต

ขนมที่ไม่ได้มาตรฐาน

1.25%

2,500 ppm

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

0.5%

1,000 ppm

ขนมเจลาตินและผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน

0.15%

260 ppm

ช็อคโกแลต

0.15%

300 ppm

แอมโมเนียมอะลูมิเนียมซัลเฟต

ผงฟู

GMP

3.5% เทียบเท่าอลูมิเนียม

อะลูมิเนียมซัลเฟต

แป้งที่ใช้ในการผลิตแป้งดัดแปลงสำหรับใช้ในขนม

GMP

330 ppm เทียบเท่าอลูมิเนียม

                ผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือต้องการเสนอขอคิดเห็นสามารถส่งไปที่ bcs-bipc@hc-sc.gc.ca ก่อนวันที่ 22 พฤษภาคม 2566

ที่มา : Health Canada  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?