TH EN
A A A

นักวิจัยเผยอาหารเมดิเตอร์เรเนียนอาจลดความเสี่ยงภาวะสมองเสื่อม

21 March 2566   

               นักวิจัยอ้างว่าการรับประทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนแบบดั้งเดิมอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะสมองเสื่อมได้เกือบ 1 ใน 4 โดยอาหารเมดิเตอร์เรเนียนดั้งเดิมเป็นอาหารที่อุดมไปด้วยอาหารทะเล ผลไม้ และถั่ว
               นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลพบว่าบุคคลที่รับประทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมีความเสี่ยงต่อสภาวะสมองเสื่อมต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้รับประทานอาหารดังกล่าวถึง 23% ผลการศึกษานี้ได้เผยแพร่ใน BMC Medicine โดยมีการจำกัดเฉพาะกลุ่มตัวอย่างขนาดเล็กและจำนวนผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมต่ำและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มคนที่ได้มีการประเมินทางด้านอาหารแล้วจำนวน 60,298 คน จาก UK Biobank โดยนักวิจัยจะให้คะแนนบุคคลโดยพิจารณาว่าอาหารของพวกเขาตรงกับลักษณะสำคัญของอาหารเมดิเตอร์เรเนียนมากน้อยเพียงใด จากการติดตามผลจากผู้เข้าร่วมประมาณ 10 ปี และในช่วงเวลาดังกล่าวมีรายงานผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมจำนวน 882 ราย
               อาจารย์ประจำสาขาโภชนาการมนุษย์และการสูงวัยแห่งมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลให้ความเห็นเกี่ยวกับอัตราการเกิดภาวะสมองเสื่อมที่สูงขึ้นในปัจจุบันว่า ภาวะสมองเสื่อมส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกและทางเลือกในการรักษาโรคนี้ในปัจจุบันยังค่อนข้างจำกัด การหาวิธีลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะสมองเสื่อมจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกสำหรับนักวิจัยและแพทย์ ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่าการรับประทานอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนมากขึ้นอาจเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่จะช่วยให้ผู้คนลดความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมได้
               แต่โดยรวมแล้วนักวิจัยพบว่า ไม่มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญระหว่างความเสี่ยงต่อภาวะสมองเสื่อมแบบโพลีเจนิกและความสัมพันธ์ระหว่างการรับประทานอาหารเมดิเตอร์เรเนียน พวกเขาอ้างว่า สิ่งนี้อาจบ่งชี้สำหรับผู้มีความเสี่ยงทางพันธุกรรมสูง การรับประทานอาหารที่ดีขึ้นก็สามารถลดโอกาสในการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ อย่างไรก็ตามการค้นพบในครั้งนี้ไม่สอดคล้องกันในการวิเคราะห์ทั้งหมดและจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติม เพื่อประเมินปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาหารและพันธุกรรมต่อความเสี่ยงของสภาวะสมองเสื่อม
               สามารถอ่านงานวิจัยเพิ่มเติมได้ที่ https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-023-02772-3

ที่มา : New Food  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?