TH EN
A A A

จีนยกยวงมาตรฐานความปลอดภัยอาหารแห่งชาติปี 2566

21 March 2566   

                  เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (NHC) ได้เสนอร่างแผนกฎหมายมาตรฐานความปลอดภัยด้านอาหารแห่งชาติประจำปี 2566 โดยมีการร่างมาตรฐานอาหารทั้งหมด 39 รายการ ประกอบด้วย 17 มาตรฐานที่กำหนดใหม่ และและ 22 มาตรฐานที่แก้ไข ครอบคลุมวัตถุเจือปนอาหาร วิธีการทดสอบอาหาร วิธีการทดสอบจุลินทรีย์ อาหารสำหรับการบริโภคอาหารพิเศษ ขีดจำกัดของสารปนเปื้อน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร

มาตรฐาน GB ที่กำหนดใหม่ 17 รายการ

3 วัตถุเจือปนอาหาร

 • L-(-)-เกลือไดโซเดียมของกรดมาลิก
 • หมากฝรั่งซานซาน
 • วานิลลิลแอลกอฮอล์

7 วิธีทดสอบอาหาร

 • การหา β- Hydroxy group- β- Calcium methyl butyrate ในอาหาร
 • การหาไดไฮโดรเคอร์ซิตินในอาหาร
 • การตรวจหาเกลือไพร์โรโลควิโนลีน ควิโนน ไดโซเดียมในอาหาร
 • การตรวจหากรด γ- อะมิโนบิวทีริกในอาหาร
 • การหาปริมาณ 2-เมทิล-1,3-บิวทาไดอีนและการโยกย้าย (migration) ในวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสอาหารและมาตรฐาน
 • การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของไตรเอทิลซิเตรต ไตรบิวทิลอะเซทิลซิเตรต และไดบิวทิลซีบาเคตในวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสอาหารและมาตรฐาน
 • การตรวจสอบการเคลื่อนย้ายของบิสฟีนอล เอ-ไดไกลซิดิล อีเทอร์ บิสฟีนอล เอฟ-ไดไกลซิดิล อีเทอร์ และอนุพันธ์ของไฮดรอกซิลและคลอรีนในวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสกับอาหารและมาตรฐาน

4 วิธีทดสอบจุลินทรีย์

 • การตรวจทางจุลชีววิทยาในอาหารสำหรับบิฟิโดแบคทีเรียม
 • การตรวจทางจุลชีววิทยาในอาหารสำหรับแลคโตคอคคัส
 • การตรวจทางจุลชีววิทยาอาหารสำหรับ Weizmannia
 • การตรวจทางจุลชีววิทยาในอาหารสำหรับ Pediococcus

2 อาหารสำหรับการใช้เพื่อวัตถุประสงค์พิเศษ

 • สูตรโภชนาการครบถ้วนสำหรับผู้มีความผิดปกติของการดูดซึมในทางเดินอาหารและตับอ่อนอักเสบ
 • อาหารพิเศษสำหรับผู้แพ้กลูเตน

1 วิธีการประเมินทางพิษวิทยา

 • การทดสอบการกลายพันธุ์ของยีนในสุกรในเลือดของหนู

 

                  ตามข้อมูลที่ให้ไว้ คาดว่าจะมีการสร้างมาตรฐานใหม่ 2 ฉบับ สำหรับอาหารที่ออกแบบมาเพื่อใช้เป็นอาหารพิเศษในจีนในปี 2566 สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าตลาดเฉพาะนี้กำลังได้รับความสนใจมากขึ้นจากหน่วยงานกำกับดูแลในจีน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว

มาตรฐาน 22 GB ที่จะแก้ไข

9 วัตถุเจือปนอาหาร

 • GB 28316-2012 มะเขือเทศสีแดง
 • GB 1886.34-2015 พริกหยวกสีแดง
 • GB 25533-2010 เพคติน
 • GB 14752-2010 วิตามินบี 2
 • GB 1886.81-2015 กรดลอริก
 • GB 29924-2013 มาตรฐานทั่วไปสำหรับการติดฉลากวัตถุเจือปนอาหาร
 • GB 25543-2010 แอล-อะลานีน
 • GB 26404-2011 อิริทริทอล
 • GB 1886.75-2016 แอล-ซีสเตอีน ไฮโดรคลอไรด์

3 สารเสริมโภชนาการ

 • GB 31617-2014 เคซีน ฟอสโฟเปปไทด์
 • GB 29212-2012 ผงเหล็กคาร์บอนิล
 • GB 1903.42-2020 สารอิโนซิทอล

 

1 ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหาร

 • GB 9685-2016 มาตรฐานสำหรับการใช้สารเติมแต่งในวัสดุและสิ่งของที่สัมผัสกับอาหาร

3 ขีดจำกัดของสารปนเปื้อน

 • ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์เนื้อแห้ง
 • ปริมาณโลหะหนักในผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแห้ง
 • ขีดจำกัดของสารปนเปื้อนและสารพิษจากเชื้อราในอาหารเหลวเพื่อวัตถุประสงค์พิเศษทางการแพทย์

4 วิธีทดสอบอาหาร

 • GB 5413.36-2010 การตรวจหากรดไขมันทรานส์ในอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก นมและผลิตภัณฑ์จากนม
 • GB 5009.124-2016 การตรวจหากรดอะมิโนในอาหาร
 • GB 5009.190-2014 การกำหนดเนื้อหา PCB บ่งชี้ในอาหาร
 • GB 5009.253-2016 การกำหนด PFOS และ PFOA ในอาหารที่ได้จากสัตว์

1 วิธีทดสอบจุลินทรีย์

 • GB 4789.6-2016 การตรวจทางจุลชีววิทยาอาหารสำหรับ Escherichia Coli โรคอุจจาระร่วง

1 ผลิตภัณฑ์อาหาร

 • GB 2716-2018 น้ำมันพืช


                  ปัจจุบัน ระบบการกำกับดูแลวัสดุสัมผัสอาหารของจีน หมายรวมถึงมาตรฐาน GB 9685-2016 สำหรับการใช้สารเติมแต่งในวัสดุและสิ่งของสัมผัสอาหารเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ครอบคลุม คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (NHC) ได้เสนอร่างแก้ไขมาตรฐานนี้เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ที่มา: Chemlinked  สรุปโดย : มกอช.
ประกาศ: http://www.nhc.gov.cn/sps/s7891/202303/2a3ec5db45a84b7ba4dd1174068bff8f.shtml

Is this article useful?