TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์ยืนยัน ASF ระบาด

21 March 2566   

                 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2566 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ ได้ยืนยันการระบาดของไข้หวัดหมู (ASF) ในจังหวัดเซบูตอนกลาง และได้ส่งทีมรับมือเพื่อตรวจหาขอบเขตของการติดเชื้อแล้ว ผลการทดสอบตัวอย่างเลือด 58 จาก 149 ตัวอย่าง จาก Carcar City ในเซบู พบว่า มีผลการทดสอบเป็นบวกสำหรับโรคดังกล่าว (ติดเชื้อ) ซึ่งโรคนี้ไม่เป็นเป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่ติดต่อได้ง่ายในหมู และกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์ยังได้แถลงว่า “ผู้เลี้ยงสุกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนควรรายงานการป่วยและการตายของสุกรอย่างผิดปกติต่อสำนักงานเกษตร/สัตวแพทย์ของตน” โดยฟิลิปปินส์ตรวจพบไข้หวัดหมูครั้งแรกเมื่อปี 2562 จึงทำให้มีการฆ่าหมูหลายพันตัวตั้งแต่นั้นมา ทำให้หมูในประเทศลดปริมาณลงอย่างมาก ส่งผลให้ฟิลิปปินส์ต้องเพิ่มการนำเข้าเนื้อสัตว์ เนื่องจากปัญหาราคาหมูในประเทศพุ่งสูงขึ้น

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?