TH EN
A A A

ฝูเจี๊ยนเน้นตรวจสอบภาชนะอาหารทำด้วยพลาสติคส่งออก

8 April 2551   
ซินหัวเน็ท ประจำวันที่ 18 มีนาคม 2551 รายงานว่าตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นไป มณฑลฝูเจี๊ยนจะทำการยกเครื่องระบบการตรวจสอบสินค้าส่งออก 6 ประเภทใหม่ทั้งหมด โดยจะมีการตรวจสอบก่อนส่งออกที่ละเอียดและเข้มงวดขึ้น ได้แก่ ภาชนะอาหารทำด้วยพลาสติค เฟอร์นิเจอร์ ของเล่น เสื้อผ้า สีน้ำมัน และเครื่องประดับ ซึ่งทั้ง 6 ประเภทนี้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคํญของมณฑลฝูเจี๊ยนส่งออกไปยังประเทสต่างๆกว่า 100 ประเทศ ทั้งนี้เป็นผลจากการบังคับใช้มาตรการตรวจสอบสินค้าส่งออกหลักของจีนอย่างเคร่งครัดโดยมีเป้าหมายเพื่อขจัดความกังวลในความปลอดภัยของสินค้าจีนของชาวต่างชาติ ซึ่งแต่ละมณฑลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ที่มา : ศูนย์บริการข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ เมืองเซี่ยเหมิน

Is this article useful?