TH EN
A A A

USDA เสนอให้เพิ่มความเข้มงวดการติดฉลาก “Made in the USA"

14 March 2566   

                   กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) เสนอให้มีการปิดช่องโหว่ที่ปัจจุบันได้อนุญาตให้ผู้บรรจุหีบห่อและผู้ผลิตไข่ติดฉลากผลิตภัณฑ์ของตนว่าเป็น “ผลิตในสหรัฐอเมริกา (Made in the USA)” หรือ “ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา (Product of USA)” แม้ว่าจะมีการใช้วัตถุดิบนำเข้าก็ตาม ซึ่งข้อเสนอนี้เป็นเพียงข้อเสนอแรกเท่านั้น โดยกฎใหม่ที่เสนอมีกำหนดการเผยแพร่ใน Federal Register ของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ เมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคม 2566
                   โดยข้อเสนอใหม่ของ USDA จะอนุญาตให้ฉลาก “Product of USA” หรือ “Made in the USA” อ้างสิทธิ์ได้เฉพาะในผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่ ที่ได้มาจากสัตว์ที่เกิด เลี้ยง ฆ่าและแปรรูป ในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น เพื่อให้ได้ฉลากที่ถูกต้องและตรงตามความเป็นจริง ตามข้อมูลของ USDA นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยแต่สำคัญ เนื่องจากกฎระเบียบปัจจุบัน อนุญาตให้ผลิตภัณฑ์นำเข้าที่ผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ เช่น การตัดแต่งหรือการบรรจุหีบห่อใหม่ สามารถอ้างสิทธิ์ว่าเป็น “ผลิตภัณฑ์ของสหรัฐอเมริกา” บนฉลากได้
                   แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เสนอนี้จะได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง แต่ก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางส่วน เช่น สมาคมการค้าผู้ผลิตปศุสัตว์บางแห่ง สมาคมการค้าผู้แปรรูปเนื้อสัตว์ สมาคมการค้าผู้ผลิตปศุสัตว์ของแคนาดาและเม็กซิโก และรัฐบาลแคนาดาและเม็กซิโกไม่สนับสนุนคำร้องดังกล่าว ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งสองด้านของประเด็นจะมีเวลา 60 วันในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อเสนอเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม

ที่มา : Food Navigator USA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?