TH EN
A A A

มะเขือเทศสีชมพูบัลแกเรียอาจแพ้ให้แก่ศัตรูพืช

8 March 2566   

                 สำนักข่าว EURACTIV บัลแกเรีย รายงานว่า มะเขือเทศสีชมพูที่เป็นพืชพื้นเมืองของบัลแกเรียกำลังพ่ายแพ้ต่อศัตรูพืช อย่างหนอนผีเสื้อกลางคืน Tuta absoluta ที่ปรากฎครั้งแรกในบัลแกเรียเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งเกิดจากการควบคุมศัตรูพืชกักกันที่ไม่เข้มงวดเพียงพอ
                 มะเขือเทศสีชมพูมีผิวที่บางมากซึ่งทำให้ยากต่อการขนส่ง แต่มีข้อดีที่สามารถอยู่ได้นานกว่า 10 วัน โดยไม่เน่าเสียและยังคงรสชาติเดิมไว้ได้ ความพยายามในการส่งเสริมพืชพื้นเมืองของบัลแกเรียในเชิงพาณิชย์อย่างมะเขือเทศสีชมพูนี้ประสบความสำเร็จในขั้นต้นจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นด้วยรสชาติที่อร่อยกว่ามะเขือเทศปกติ อีกทั้งยังมีประวัติและเอกลักษณ์เฉพาะตัว อย่างไรก็ตามสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นส่งผลกระทบต่อความพยายามในการปลูกมะเขือเทศสีชมพูของชุมชน โดยอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ตัวอ่อนของผีเสื้อกลางคืนจำนวนมากสามารถอยู่รอดได้ในฤดูหนาวซึ่งทำให้พวกมันมีจำนวนเพิ่มขึ้น ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนในภูมิภาคมีจำนวนสูงสุดในเดือนมิถุนายนซึ่งผิดจากสภาพฤดูกาลปกติและทำให้เกิดการเติบโตของเชื้อราจำนวนมาก ในขณะที่ปัจจุบันยังไม่มีสารกำจัดศัตรูพืชที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสำหรับมะเขือเทศสีชมพู
                 กองทุนการเกษตรแห่งชาติบัลแกเรียสนับสนุนเกษตรกรโดยการจัดหาเงินทุนสำหรับการดำเนินการกำจัดผีเสื้อกลางคืน โดยบัลแกเรียนั้นเป็นประเทศที่มีเป้าหมายในการลดการปล่อยสารเคมีกำจัดศัตรพืชต่ำที่สุดในประเทศสหภาพยุโรป โดยอยู่ที่ 35% ในขณะที่เป้าหมายในการลดการปล่อยสารเคมีอันตรายอยู่ที่ 51% อย่างไรก็ตามรองผู้อำนวยการองค์การอาหารของบัลแกเรียได้เตือนว่า เป้าหมายเหล่านี้ไม่น่าบรรลุผลได้ภายในปี 2030

ที่มา : EURACTIV  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?