TH EN
A A A

FDA ร่างคำแนะนำการติดฉลากสำหรับผลิตภัณฑ์ทดแทนนมจากพืช

2 March 2566   

                 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) ได้ประกาศร่างคำแนะนำสำหรับอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการตั้งชื่ออาหารจากพืชที่ทำการตลาดและขายแทนนม พร้อมกันนี้ยังมีการแสดงข้อความตัวอย่างเกี่ยวกับสารอาหารตามความสมัครใจสำหรับการติดฉลากของนมทางเลือกจากพืชบางชนิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์ทดแทนนมจากพืชที่วางจำหน่ายในตลาดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา
                 ร่างคำแนะนำ ได้แนะนำให้ผลิตภัณฑ์ทดแทนนมจากพืชที่มีคำว่า “นม” ในชื่อ เช่น นมถั่วเหลือง หรือ นมอัลมอนด์ และที่มีส่วนประกอบของสารอาหารที่แตกต่างจากนม รวมถึงข้อความเกี่ยวกับสารอาหารที่สื่อถึงการเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์กับนม ตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตรและโภชนาการของกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) ว่าด้วยนมทดแทนสารอาหาร ตัวอย่างเช่น อาจระบุที่ฉลากว่า “มีปริมาณวิตามินดีและแคลเซียมต่ำกว่านม”
                 องค์การอาหารและยาสหรัฐฯ (FDA) ระบุว่าผู้บริโภคโดยทั่วไปเข้าใจว่า การติดฉลากผลิตภัณฑ์นมทดแทนจากพืช (PBMA) ไม่มีส่วนผสมของนม และเลือกซื้อ PBMA เพราะไม่ใช่นม อย่างไรก็ตาม ผู้บริโภคจำนวนมากอาจไม่ทราบถึงความแตกต่างทางโภชนาการระหว่างนมและผลิตภัณฑ์ PBMA ตัวอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ PBMA ที่ทำจากอัลมอนด์หรือข้าวโอ๊ตอาจมีแคลเซียมและบริโภคเป็นแหล่งของแคลเซียม แต่องค์ประกอบทางโภชนาการโดยรวมไม่เหมือนกับนมและเครื่องดื่มถั่วเหลืองเสริมวิตามิน และไม่รวมอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์นมในแนวทางการบริโภคอาหารปี 2563 – 2568 (Dietary Guidance แห่งชาติ)
                 เพื่อสนับสนุนความสอดคล้องในนโยบายด้านโภชนาการของรัฐบาลกลาง ร่างคำแนะนำได้แนะนำให้ภาคอุตสาหกรรมใช้เกณฑ์สารอาหารทดแทนน้ำนมเหลวของ USDA’s Food and Nutrition Service เพื่อพิจารณาว่า PBMA มีคุณค่าทางโภชนาการคล้ายกับนมหรือไม่ นอกจากนี้ องค์การอาหารและยายังสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้ฉลากข้อมูลโภชนาการเพื่อเปรียบเทียบปริมาณสารอาหารของผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือก ซึ่ง FDA กำลังเปิดรับความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างคำแนะนำ ผู้ผลิตอาจเลือกใช้คำแนะนำในร่างคำแนะนำก่อนที่คำแนะนำจะสิ้นสุด
                 ฉลากให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภค เป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญของความพยายามด้านโภชนาการ FDA เพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนสามารถเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพและข้อมูลโภชนาการได้มากขึ้น โดยร่างคำแนะนำที่ออกในวันนี้ใช้ไม่ได้กับผลิตภัณฑ์นมจากพืชอื่นๆ เช่น ชีสจากพืชหรือโยเกิร์ต องค์การอาหารและยากำลังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาร่างคำแนะนำเพื่อระบุถึงการติดฉลากและการตั้งชื่อของผลิตภัณฑ์ทางเลือกจากพืชอื่นๆ
                 สามารถอ่านข้อมูลฉบับเต็มได้ที่ https://www.fda.gov/regulatory-information/search-fda-guidance-documents/draft-guidance-industry-labeling-plant-based-milk-alternatives-and-voluntary-nutrient-statements

ที่มา : U.S. FDA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?