TH EN
A A A

เทรนด์ปฏิเสธนำเข้าอาหารของศุลกากรจีน (มกราคม 2566)

2 March 2566   

                 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 กรมศุลกากรจีน (GACC) ได้เผยแพร่รายชื่อผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนมกราคม 2023 จากอาหารนำเข้าทั้งหมด 162 ชุดจาก 31 ประเทศและ/หรือภูมิภาคที่ถูกปฏิเสธ โดยอาหารนำเข้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริกา (19.1% ส่วนใหญ่เป็นเนื้อสัตว์และแอลกอฮอล์) รองลงมาคือญี่ปุ่น (17.3% ส่วนใหญ่เป็นขนมขบเคี้ยว) และฮ่องกง จีน (9.9% ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่ม) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้าประกอบด้วย
     - การติดฉลากที่ไม่เหมาะสม (20.4%)
     - ความแตกต่างระหว่างสินค้าและใบรับรอง (18.5%)
     - ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (16.7%)
     - ขาดการตรวจสอบและใบอนุญาตกักกัน (8.6%)
     - การใช้วัตถุเจือปนอาหาร/สารเสริมอาหารเกินขนาด (8.0%)
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร
     1. ผลิตภัณฑ์นม ประกอบด้วยชีสแปรรูปที่มีเชื้อแบคทีเรียและยีสต์เกินขีดจำกัด และแลคโตเฟอรินที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
     2. ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติก จากปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนดการติดฉลาก

ที่มา : Foodchemlinked   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?