TH EN
A A A

เกษตรกรอังกฤษเตรียมเลี้ยงแกะปล่อยมลพิษต่ำ

2 March 2566   

                  โครงการ Agri-EPI Center เตรียมเพาะพันธุ์แกะที่ปล่อยมลพิษต่ำเป็นพิเศษ โดยจะเริ่มต้นกับแกะพันธุ์รอมนีย์ (Romney rams) ใน Hertfordshire สหราชอาณาจักร โครงการนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Innovate UK มีเป้าหมายที่จะต่อยอดจากงานที่ทำไปแล้วกับแกะพันธุ์โรมนี่ย์ (Romney) ในนิวซีแลนด์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าระดับการปล่อยก๊าซมีเทนอาจเป็นลักษณะที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมในแกะได้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำฟาร์มและนวัตกรรมจะทำงานร่วมกับผู้เพาะพันธุ์แกะจาก ฟาร์มตัวอย่างที่พิจารณาแล้วว่าอาจมีศักยภาพในการลดปล่อยก๊าซมีเทนได้ถึงร้อยละ 25
                  แนวทางปฏิบัติในการคัดเลือกพันธุ์แกะ Romney ที่ปล่อยก๊าซมีเทนน้อย เริ่มจากการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซมีเทนจากฝูงแกะ Romney และจะมีการคัดเลือกแกะที่ปล่อยมีเทนน้อยที่สุดนำไปจับคู่ผสมพันธุ์เพื่อสร้างลูกแกะที่คาดว่าจะผลิตก๊าซมีเทนน้อยลง ซึ่งโครงการนี้แสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตปศุสัตว์สามารถเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาในการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนได้อย่างไร คาดการณ์ว่าภายในสิบปีความสนใจเชิงพาณิชย์ในประเทศและทั่วโลกในการปศุสัตว์ที่มีเทนต่ำจะสูงมาก และคาดว่าจะมีแกะจำนวนกว่า 100,000 ตัว ที่สามารถใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกขยายพันธุ์ได้
                  หัวหน้าฝ่ายเกษตรของ Agri-EPI Centre กล่าวว่า การปล่อยก๊าซมีเทนจากการผลิตปศุสัตว์มีส่วนสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ Agri-EPI Center ดําเนินการทดลองกับเกษตรกรทั่วสหราชอาณาจักรเพื่อทดสอบนวัตกรรมและเรียนรู้เกี่ยวกับความต้องการในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ “ในกรณีของแกะที่มีค่าซึ่งมีค่าการผสมพันธุ์โดยประมาณสูง (EBVs) อาจยังคงผลิตก๊าซมีเทนในระดับสูง แต่ถ้าเราสามารถขยายพันธุ์ที่ลดการปล่อยมีเทนเข้าสู่ระบบได้ จะเพิ่มศักยภาพในการจัดการมลพิษชั้นบรรยากาศและสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เป็นอย่างมาก”

ที่มา : Agriland   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?