TH EN
A A A

ผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นเตรียมจัดส่งอาหารทะเลทดแทนจากพืชไปยุโรป

2 March 2566   

                 การสำรวจโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (UN Food and Agriculture Organization) แสดงให้เห็นว่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปี 2019 การบริโภคอาหารทะเลต่อปีต่อคนเพิ่มขึ้น 8 เท่าในจีน และเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่า ในอินโดนีเซีย การเติบโตและการพัฒนาของประชากรในประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่นำไปสู่ความต้องการทางทรัพยากรทางทะเลที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งทรัพยากรทางทะเลกำลังลดลงเรื่อย ๆ และอาจจะหมดลงได้ในอนาคต โดยทางบริษัทผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งมีเป้าหมายที่จะขยายโอกาสและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางเลือกต่าง ๆ ในรูปแบบของวัตถุดิบผสมอาหารและอาหารปรุงสุก
                 ผู้ผลิตอาหารญี่ปุ่นชั้นนำรายนี้ได้พัฒนาอาหารทะเลทางเลือกจากพืช โดยมีการคาดการณ์ถึงการขาดแคลนทรัพยากรทางทะเลที่อาจก่อให้เกิดวิกฤตอาหารทั่วโลก โดยก่อนหน้านี้ได้ใช้เวลา 1 ปี ในการพัฒนาปลาทอดและกุ้งป๊อปคอร์นจากถั่วเหลืองและวัตถุดิบจากพืชอื่น ๆ รวมถึงส่วนผสมจากผักอื่น ๆ โดยใช้สารสกัดจากสาหร่ายทะเลเพิ่มกลิ่นที่คล้ายกับปลาและสร้างความนุ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ โดยมีแผนจะเริ่มวางขายอาหารเหล่านี้ในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในการทำอาหารทะเลทางเลือก หลังจากที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาแฮมและไส้กรอกที่ใช้เนื้อสัตว์ทดแทนจากพืช

ที่มา : euronews.culture  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?