TH EN
A A A

ไต้หวันแบน ห้ามใช้ยูคาลิปตัสเป็นวัตถุดิบอาหาร

17 February 2566   

                เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การอาหารและยาของไต้หวันได้ออกข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ยูคาลิปตัสโกลบูลัสและสารสกัดจากยูคาลิปตัส โดยมีข้อกำหนดดังนี้
     - ยูคาลิปตัสและสารสกัดสามารถใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารเท่านั้น ห้ามใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร
     - ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (ซึ่งใช้ยูคาลิปตัสหรือสารสกัดเป็นวัตถุดิบอาหาร) สามารถขายได้ก่อนวันหมดอายุ หากวันที่ผลิตของผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือวันที่นำเข้าของผลิตภัณฑ์นำเข้าอยู่ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2567
                แคปซูลน้ำมันยูคาลิปตัสและยาอมเป็นผลิตภัณฑ์ยูคาลิปตัสหลัก 2 ประเภทที่มีจำหน่ายในไต้หวัน ซึ่งส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากอเมริกาและยุโรป โดยมักมีการอ้างว่ามีสรรพคุณที่ใช้บรรเทาอาการไอ ทำให้หายใจสะดวก แต่อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าน้ำมันยูคาลิปตัสจะเป็นพิษหากมีการบริโภคในปริมาณมากและอาจมีปฏิกิริยากับยาประเภทอื่น ๆ ทั้งนี้ในการประเมินความปลอดภัยในด้านอาหารของยูคาลิปตัสและสารสกัด พบว่าสารทั้ง 2 ชนิด ไม่เหมาะสมต่อการใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการปรุงแต่งกลิ่นรสในอาหาร ในกรณีนี้ยาอมสามารถมีสารสกัดยูคาลิปตัสในปริมาณเล็กน้อยเพื่อใช้เป็นสารแต่งกลิ่นรส และนอกจากนี้แคปซูลน้ำมันยูคาลิปตัสจะถูกห้ามใช้อย่างจริงจังหลังจากวันที่ 1 มกราคม 2567 หากตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงจะถูกปรับตั้งแต่ 30,000 ถึง 3,000,000 เหรียญไต้หวัน

ที่มา : TWFDA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?