TH EN
A A A

สหรัฐฯ หวังแคนาดาขยาย TRQ ผลิตภัณฑ์นม

17 February 2566   

                  หัวหน้าคณะเจรจาสำนักผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาชี้แคนาดาต้องเปิดให้ผู้แปรรูปชีส ไอศกรีม โยเกิร์ต นมผง และผลิตภัณฑ์นมอื่นๆ ของสหรัฐฯ เข้าถึงโควตาภาษีนำเข้าเพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาททางการค้า  
                  เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 หัวหน้าคณะเจรจาการค้าสินค้าเกษตรของสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) แสดงข้อกังวลต่อการปรับโควตาภาษีของแคนาดาได้ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมโคนมในประเทศ ทั้งที่พันธกรณีของความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (USMCA) ได้มีข้อตกลงต่อการขยายตลาดนำเข้าผลิตภัณฑ์นมของสหรัฐฯ ในสัดส่วนประมาณร้อยละ 3.5 ของตลาดที่มีมูลค่าสูงถึง 1.7 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี รวมทั้งการอนุญาตส่งออกนมขาดมันเนยและโปรตีนนมเพิ่มเติม หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อวันที่  31 มกราคม 2566 สหรัฐฯ เตรียมจะขอกลไกระงับข้อพิพาทเป็นครั้งที่ 2 หลังจากคณะอนุญาโตตุลาการชุดแรกตัดสินเมื่อปี 2565 ว่าการปฏิบัติของแคนาดาละเมิดพันธกรณีของ USMCA เนื่องจากมีการป้องกันไม่ให้ผู้ค้าของแคนาดาซื้อสินค้านมจากสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าสูงกว่าในประเทศ
                  มีข้อสังเกตจากหลายฝ่ายว่า ความตกลงดังกล่าวอาจไม่เป็นผลดีกับแนวทางบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานของแคนาดา โดยเฉพาะการจำกัดปริมาณการผลิตนม ไข่ และสัตว์ปีก เพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและใช้มาตรการปกป้องด้วยภาษีอัตราสูง

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?