TH EN
A A A

การระบาดของโรคไข้หวัดนกในฝรั่งเศสลดลง

14 February 2566   

                    สถานการณ์ระบาดโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ในฝรั่งเศส ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 มีแนวโน้มดีขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา (มกราคม 2566) โดยทางรัฐบาลฝรั่งเศสประเมินว่าการระบาดมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม สภาพภูมิอากาศในปัจจุบัน (อุณหภูมิที่ต่ำลง และปริมาณแสงแดด และความชื้นที่เพิ่มขึ้น ฯลฯ) ยังคงเป็นสาเหตุสำคัญส่งเสริมการอยู่รอดของไวรัสในสิ่งแวดล้อม
                    เมื่อต้นปี 2566 มีจำนวนฟาร์มที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนถึง 300 แห่ง ซึ่งมากกว่าสามในสี่ของจำนวนดังกล่าวกระจุกตัวอยู่ในภูมิภาค Pays de la Loire ในเขตเสี่ยงการแพร่กระจาย (diffusion risk zone: ZRD) ซึ่งมีสัตว์ปีกหนาแน่น (โดยเฉพาะในจังหวัด Vendée และ Maine). สถานการณ์นี้นำไปสู่มาตรการเฉพาะที่เริ่มใช้เมื่อเดือนธันวาคม 2565
                    ในสัตว์ป่า พบจำนวนการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในเมืองใหญ่ของฝรั่งเศสและยุโรป เช่น Moselle หรือ Bas-Rhin รวมถึงภูมิภาค Ile de France รายงานเมื่อต้นปี 2566 พบการตายของนกหลายสิบตัวและบางครั้งหลายร้อยตัว โดยได้รับการยืนยันว่าต้นกำเนิดของการเสียชีวิตจำนวนมากนี้เกี่ยวข้องกับ HPAI
                    เมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการปนเปื้อนเนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำลงและการอพยพที่มากขึ้นของนกป่า ระดับความเสี่ยงจึงเพิ่มขึ้นจาก "ปานกลาง" เป็น "สูง" ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 โดยสัตว์ปีกทั้งหมดต้องอยู่ภายในโรงเรือนและห้ามมีการรวบรวมสัตว์ปีกทั่วทั้งเขตเมือง ทั้งนี้ ณ เดือนกุมภาพันธ์ มีการยืนยันการระบาด 7,293 ครั้งตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ที่มา : The Poultry Site   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?