TH EN
A A A

สหรัฐตั้งศูนย์ไข้หวัดนกภูมิภาคในไทย

1 April 2551    4805

             สหรัฐฯ  ตั้งศูนย์ไข้หวัดนกภูมิภาคเอเชียในไทย  โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก USAID เพื่อให้เป็นสามารถควบคุมการระบาดไข้หวัดนกในภูมิภาคเอเชียเป็นไปอย่างรวดเร็ว

            ศูนย์แห่งนี้จะเป็น distribution center แห่งแรกจาก 3 แห่งที่จะจัดตั้งทั่วโลกโดยจะจัดตั้งใกล้สนามบินนานาชาติของกรุงเทพมหานครและจะเก็บรกัษา อุปกรณ์ป้องกัน 45,000 ชิ้น   kit ลดการปนเปื้อน 440 อัน  lab spicemen kits  10 แห่ง และชุดฝึกอบรม 4 ชุด   ทั้งหมดมีมูลค่า 548,000 ดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา  :
Worldpoultry

Is this article useful?