TH EN
A A A

ครม. ญี่ปุ่นผ่านกฎหมายอาหารสัตว์

1 April 2551    4816

             เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 คณะรัฐมนตรีของญี่ปุ่นได้ให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยการห้ามผลิต จำหน่าย และนำเข้าอาหารสัตว์เลี้ยงที่มีส่วนผสมที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ โดย พรบ. กำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องรายงานผลการดำเนินธุรกิจให้ทางรัฐบาลทราบ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นมีแผนส่งพรบ. ให้สภาไดเอทพิจารณาปรกาศใช้ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ปี 2552  บริษัทที่ละเมิดกฎหมายความปลอดภัยอาหารสัตว์มีโทษปรับ 100 ล้านเยน ในขณะที่บุคคลที่ละเมิดกฎหมายมีโทษจำคุกขั้นต่ำ 1 ปี หรือมีโทษปรับ 1 ล้านเยน หรือทั้งปรับและจำ

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำกรุงโตเกียว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?