TH EN
A A A

EU เตรียมแบนอวนลากในพื้นที่คุ้มครอง

6 February 2566   

                จากรายงานของ EURACTIV คณะกรรมาธิการยุโรปคาดว่าจะมีการออกแผนปฏิบัติการของสหภาพยุโรปเพื่อปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อการประมงที่ยั่งยืนและยืดหยุ่น ในไตรมาสแรกของปี 2566 โดยหนึ่งในมาตรการหลักคือการห้ามการใช้อวนลากก้นทะเล ซึ่งเป็นวิธีการจับปลาที่มีการใช้อวนที่มีน้ำหนักมากลากบนพื้นทะเล ซึ่งกิจกรรมนี้จะถูกห้ามในพื้นที่คุ้มครองทางทะเล (MPAs) ภายในปี 2573 แต่ยังคงอนุญาตให้ทำนอกเขตคุ้มครองทางทะเลได้ โดยประเทศในสหภาพยุโรปจะต้องทำการลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสายพันธุ์และที่อยู่อาศัยของปลาบางชนิดภายใต้ร่างแผนความหลากหลายทางชีวภาพของสหภาพยุโรป ในปี 2559 สหภาพยุโรปได้ห้ามการทำประมงที่มีการลากอวนในความลึกมากกว่า 800 เมตร แม้ว่าจะมีข้อยกเว้นบางประการก็ตาม แผนดังกล่าวได้รับการกล่าวถึงครั้งแรกในยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ ปี 2573 เพื่อเป็นแนวทางในการปกป้องและฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ จากเดิมที่คาดว่าจะจัดขึ้นในปี 2564 แต่มีการล่าช้ามาหลายครั้งหลังการปรึกษาหารือกับชาวประมงที่คัดค้านอย่างหนัก
                กลุ่มอุตสาหกรรม Europêche รู้สึกตกใจกับการยืนยันของคณะกรรมาธิการยุโรปที่ว่าเครื่องมือประมงที่สัมผัสกับก้นทะเลเป็นกิจกรรมที่สร้างความเสียหายให้แก่ก้นทะเลมากที่สุด จากมุมมองว่าการลากอวนตามแนวก้นทะเลโดยไม่รับผิดชอบ จะทำให้เกิดความไม่ยั่งยืนต่อทะเล แต่ถ้ามีการจัดการที่เหมาะสมและทำอย่างระมัดระวังก็จะทำให้เกิดความยั่งยืน แผนดังกล่าวนี้ยังได้เตือนว่าภาคการประมงของยุโรปกำลังเผชิญอยู่กับภัยคุกคามต่อการอยู่รอด จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดนเน้นย้ำว่าสภาพแวดล้อมทางทะเลที่ดีเท่านั้นที่จะรับประกันอนาคตที่มั่นคงของชาวประมงได้
                อย่างไรก็ตามการปกป้องและฟื้นฟูมหาสมุทรในยุโรปจะมีความสำคัญมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อรับมือกับวิกฤติหลักสามประการที่เชื่อมโยงกันซึ่งมนุษย์โลกในปัจจุบันกำลังเผชิญอยู่ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพและมลพิษต่อเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งภาคการประมงและชุมชนชายฝั่ง ซึ่งในปัจจุบันนี้พบว่าน่านน้ำในสหภาพยุโรปที่ถูกกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์มีเพียงร้อยละ 12 เท่านั้น และน้อยกว่าร้อยละ 1 ของน่านน้ำที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเข้มงวด ซึ่งต่ำกว่าร้อยละ 30 ที่เป็นเป้าหมายของยุทธศาสตร์ความหลากหลายทางชีวภาพ 2573 โดยความตั้งใจนี้ยังเป็นการแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ในรายงานพิเศษของศาลตรวจสอบยุโรปเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเลในปี 2563 เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยระบุว่าแหล่งที่อยู่อาศัยจำนวนมากนั้นอยู่ในสภาพย่ำแย่และทะเลของยุโรปนั้นไม่สามารถจัดอยู่ในหมวดดีต่อสุขภาพหรือสะอาดได้ โดยการประเมินสายพันธุ์สัตว์ทะเลและแหล่งที่อยู่อาศัยพบว่ามีพื้นที่ที่อยู่ในสถานะไม่เอื้ออำนวยต่อการอนุรักษ์ที่อยู่ในสัดส่วนที่สูงจากการทำประมงที่เป็นแรงกดดันหลักต่อระบบนิเวศทางทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงมีการดำเนินการใน 4 ด้าน ดังนี้
     - ปรับปรุงการเลือกจับปลาและลดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อชนิดพันธุ์ที่ละเอียดอ่อนและที่อยู่อาศัยของปลา
     - ลดผลกระทบของการทำประมงรวมถึงการลากอวนใต้ทะเลที่กระทบต่อแหล่งที่อยู่อาศัยที่อ่อนไหว เช่น ก้นทะเล
     - เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นธรรมในภาคประมง
     - เสริมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม โดยนำแนวคิดทุนธรรมชาติมาใช้ในการตัดสินใจทางเศรษฐกิจ

ที่มา : EURACTIV  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?