TH EN
A A A

FDA เตรียมปรับโครงสร้าง Food Program หลังวิกฤตนมผงสำหรับทารก

6 February 2566   

                 รอยเตอร์รายงานว่าเมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (FDA) จะปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุปทานนมผงในประเทศ เนื่องจากได้รับร้องเรียนเรื่องการตอบสนองที่ไม่ทันการหลังพบปัญหาการปนเปื้อนในนมผงจากโรงงานแห่งหนึ่ง ในการนี้ FDA จึงจัดตั้งโครงการ Human Foods ขึ้น เพื่อยกระดับและลดความซับซ้อนของโครงการเพื่อให้หน่วยงานสามารถกำกับดูแลอาหารของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามอำนาจหน้าที่ในปัจจุบันที่ FDA กำกับดูแลได้เกือบครบวงจรตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จากนม นมผงสำหรับทารกและวัตถุเจือปนอาหาร และมีกระทรวงเกษตรเป็นผู้ดูแลในด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ สัตว์ปีก และไข่

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?