TH EN
A A A

6 ชาติ EU ร้องชดเชยเหตุเว้นภาษีข้าวสาลียูเครนสะเทือนอุตฯ ในประเทศ

2 February 2566   

                   โรมาเนีย โปแลนด์ ฮังการี บัลแกเรีย สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็ก เรียกร้องต่อคณะกรรมาธิการยุโรปขอให้พิจารณาทางออกของปัญหาและชดเชยความเสียหายจากการให้ความช่วยเหลือลดภาษีศุลกากรนำเข้าข้าวสาลีและข้าวโพดจากยูเครนที่ส่งผลกระทบต่อการผลิตและจำหน่ายในประเทศ โดยหนึ่งในวิธีการที่ได้รับการเสนอ คือการส่งผ่านข้าวสาลียูเครนไปยังแอฟริกาแทนการนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัจจัยการผลิตที่อาจล้นตลาด
                   แม้ว่าประเทศที่กล่าวถึงจะสนับสนุนความพยายามในการช่วยเหลือยูเครน แต่พวกเขาก็ให้ความสนใจกับสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นกับผู้ผลิต โดยทั้ง 6 ประเทศ ต้องการความช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปควบคู่ไปกับการผลิต (ยกเลิกโดยนโยบายการเกษตรร่วม หรือ Common Agricultural Policy: CAP ของสหภาพยุโรปฉบับใหม่) เสริมสร้างความหนึ่งใจเดียวกัน (เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของยูเครนไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย โดยเปลี่ยนผ่านทางสหภาพยุโรปเท่านั้น) เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแก่ยูเครนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อตลาดภายในประชาคมเศรษฐกิจ

ที่มา :  Romania Journal   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?