TH EN
A A A

ข้อเสนอระหว่างประเทศจำกัดโฆษณาอาหารจานด่วน

27 March 2551    4847

             หน่วยงานระหว่างประเทศ 2 หน่วยงาน คือ คณะทำงานโรคอ้วนระหว่างประเทศ (IOTF) และองค์กรผู้บริโภคระหว่างประเทศ (CI) ได้ร่วมมือกันพัฒนาหลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ (internationsl code) ในการงานจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอลแก่เด็ก

             องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้รับมอบหมายให้จัดทำข้อเสนอแนะเรื่องนี้ ซึ่งจะเริ่มกระบวนการหารือ  ภายใน 12 เดือนข้างหน้า  IOTF และ CI จึงเรียกร้องให้ WHO เอา code ที่ทั้ง 2 ได้ร่วมกันพัฒนามาใช้เป็นฐานจัดทำข้อเสนอแนะของ WHO

             จากข้อมูลของ  IOTF เด็ก 177 ล้านคนที่อายุต่ำกว่า 18 ปี มีปัญหาน้ำหนักเกินหรืออ้วน และอยู่ภายใต้การคุกคามของโรคที่เกี่ยวข้องกับความอ้วน  ในจำนวนนี้เป้นเด็กมีน้ำหนักเกิน 22 ล้านคนที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี  ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 19.9 % ของเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีมีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนในปี 2549  และคาดว่าจะเพิ่มเป็น 28.2% ในปี 2553

             ปัจจุบัน บางประเทศมีการนำแผนงานระดับชาติมาใช้เพื่อควบคุมเรื่องนี้  เช่น สหราชอาณาจักรซึ่งจำกัดการโฆษณาอาหารมีไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง (HFSS) ในรายการทีวีสำหรับเด็ก
มีข้อโต้แย้งเกียวกับข้อเสนอจำกัดเวลาโฆษณาว่า ปัจจุบันเทคโนโลยีได้ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการดูทีวี คนสามารถจะเลือกว่าจะดูเมื่อไร

             ในเดือนธันวาคม บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง เช่น เนสส์เล่ เคลลอคค์ ได้ลงนามในข้อตกลงว่าจะยุติการโฆษณาอาหารขยะทั้งหลายกับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี  นอกจากนี้ สมาพันธือาหารและเครื่องดื่มของหสภาพยุโรป (CIAA)ได้ร่างหลักการการโฆษณาในปี 2547 ซึ่งมีหลายบริษัทได้ยอมรับไปปฏิบัติ   อย่างไรก็ตาม IOTF กล่าวว่า ข้อเสนอการควบคุมโฆษณาตัวเองของอุตสาหกรรมนั้นจำกัดอยู่เพียงในสหภาพยุโรปและหสรัฐฯ  และครอบคุลมเฉพาะเด็ก 12 ปี  ซึ่งในปัจจุบันโรคอ้วนในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ก็เพิ่มสูงขึ้นมาก

             ข้อเสนอร่วมของ IOTF และ CI  ครอบคลุม อาหารที่มีโภชนาการต่ำ พลังงานสูง และมีไขมัน น้ำตาลและเกลือสูง โดยเรีกร้องดังนี้
• ห้ามโฆษณาในทีวีและวิทยุอาหารที่ไม่มีผลดีต่อสุขภาพนี้ระหว่าง 6 โมงเช้าถึง 3 ทุ่ม
• ห้ามวางจำหน่ายดดยใช้สื่อใหม่ เช่น website  เครือข่ายสังคม การส่งต่อข้อความ
• ห้ามส่งเสริมอาหารที่ไม่มีผลดีต่อสุขภาพนี้ในโรงเรียน
• ห้ามจำหน่ายโดยมีของขวัญฟรี  ต๊กตา หรือสิ่งสะสมใดๆซึ่งดึงดูดความสนใจของเด็ก
• ห้ามใช้บุคคลมีชื่อเสียง การ์ตูน หรือการแข่งขันใดๆในการโฆษณา 

ที่มา  :  NUTRAingredients

Is this article useful?