TH EN
A A A

จีนพบสุดยอดวัวนม! เร่งโคลนนิ่งวางรากฐานความมั่นคงทางอาหาร

2 February 2566   

                 นักวิทยาศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการให้กำเนิดลูกวัวโคลนนิ่ง 3 ตัว ที่มีลักษณะที่เป็นที่ต้องการอย่างมากในจีน นับเป็นความพยายามที่ประสบความสำเร็จครั้งแรกของจีนในการรวบรวม ฟื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์ " Super cows (สุดยอดวัว)" ในประเทศจีน ซึ่งลูกวัวตัวแรกมีน้ำหนักแรกเกิดถึง 56.7 กิโลกรัม สูง 76 เซนติเมตร และยาว 113 เซนติเมตร โดย Super cows นั้นสามารถผลิตน้ำนมได้ถึง 18 ตัน/ปี หรือมากกว่า 100 ตันตลอดระยะเวลาให้นม
                 สำหรับสถานการณ์เศรษฐกิจโคนมนั้น จีนต้องพึ่งพาการซื้อจากต่างประเทศถึง 70% ขณะที่จีนมีการเลี้ยงวัวนมประมาณ 6.6 ล้านตัว ซึ่งเป็นโคพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียนที่ถูกนำเข้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่มีเพียงประมาณ 5 ใน 10,000 ตัวเท่านั้นที่ให้ผลผลิตสูง อายุยืน และทนทานต่อความเครียดในสภาพแวดล้อมของจีน และจีนยังได้วางแผนที่จะใช้เวลา2-3ปี ในการสร้างฝูง Super cows กว่า 1,000 ตัว เพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงด้านอาหาร

ที่มา :  Global Times   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?