TH EN
A A A

แคนาดาส่งเสริมวัคซีนไข้หวัดสุกร

2 February 2566   

                แผนกพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ของ Western College of Veterinary Medicine (WCVM) รัฐซัสแคตเชวันของแคนาดา ได้รับทุนพัฒนาวัคซีนสำหรับสุกรที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในการต่อต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A โดยคาดว่าจะมีการพัฒนาบรรจุไวรัสตั้งแต่ 3 - 5 สายพันธุ์ ที่มีความโดดเด่นในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้สร้างภูมิคุ้มกันครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยคุณลักษณะของภูมิคุ้มกันต่อโรคดังกล่าวที่สามารถเกิดข้ามสายพันธุ์ของไวรัสได้
                สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ Alpha H1N2 ซึ่งปรากฏครั้งแรกในแมนิโทบาในปี 2556 และในซัสแคตเชวันอีกสองปีต่อมา ได้กลายเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหลัก และได้เพิ่มอัตราการตายของสุกรอนุบาลขึ้นจาก 5% เป็น 10% โดยมีโอกาสเกิดโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนสูง ซึ่งมีอุบัติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้ว 2 ครั้ง ในปี 2559 และ 2564
                ปัจจุบัน การพัฒนาวัคซีนยังอยู่ในขั้นตอนทดสอบประสิทธิภาพแอนติบอดีในแม่สุกรตั้งท้องที่สามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันในนมน้ำเหลือง (Colostrum) เพื่อป้องกันลูกสุกรในช่วง 6-8 สัปดาห์แรก ซึ่งเป็นช่วงที่แม่สุกรมีความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากไข้หวัดใหญ่มากที่สุด

ที่มา : The Pig Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?