TH EN
A A A

สหรัฐฯพบร่องรอยข้าว GMO ปนในตัวอย่างข้าวเมล็ดยาว

31 August 2549   

               กระทรวงเกษตร สหรัฐออกคำชี้แจง กรณีบริษัท Bayer CropScience พบร่องรอยของข้าว GMOs ปนเปื้อนในระดับต่ำในตัวอย่างข้าวเมล็ดยาวที่ผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยระบุว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมนุษย์ สิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัยด้านอาหาร

               บริษัท Bayer CropScience ได้พัฒนาพืช GMOs ที่ต้านทานยาปราบวัชชพืชโดยใช้โปรตีนที่เรียกว่า Liberty Link ซึ่งมีข้าว GMOs อยู่ 3 พันธุ์ ซึ่ง 2 พันธุ์ผ่านการอนุญาตให้ผลิตเชิงพาณิชย์แล้ว แต่อีก 1 พันธุ์ ซึ่งยังไม่ได้รับการอนุญาตให้ผลิตและจำหน่ายเชิงพาณิชย์กลับปรากฎร่องรอยในการทดสอบ

               กระทรวงเกษตร สหรัฐฯจึงต้องสอบสวนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากอะไร มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบเรื่องพืช GMOsหรือไม่

               ทั้งนี้ได้อนุญาตพืช GMOs 70 ชนิดแล้วในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คาดว่าในปี 2549 นี้ 61% ของข้าวโพด 83% ของฝ้าย และ 89% ของถั่วเหลืองในสหรัฐฯ เป็น GMOs

Is this article useful?