TH EN
A A A

FDA ประกาศ ML สารตะกั่วในอาหารเด็ก

31 January 2566   

                เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2566 องค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ (FDA) ได้เสนอร่างปริมาณขีดจำกัดสูงสุดเกี่ยวกับระดับสารตะกั่วในอาหารแปรรูปสำหรับเด็กและทารก ซึ่งอาจเป็นอันตรายกับเด็กเล็ก โดย FDA ประเมินว่าค่าที่ปรับปรุงใหม่นี้อาจลดการสัมผัสสารตะกั่วในอาหารได้ 24-27% โดยจะใช้กับอาหารบรรจุหีบห่อสำหรับทารกและเด็กอายุต่ำกว่าสองปี ซึ่งประกอบไปด้วยระดับ Action Level ดังนี้
                1. 10 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) สำหรับผลไม้ ผัก (ไม่รวมผักที่ใช้รากเป็นอาหาร) ส่วนผสม (ที่มีธัญพืชและเนื้อสัตว์เป็นองค์ประกอบหลัก) โยเกิร์ต คัสตาร์ด/พุดดิ้ง และเนื้อสัตว์
                2. 20 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) สำหรับผักที่ใช้รากเป็นอาหาร
                3. 20 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) สำหรับอาหารเช้าธัญพืชอบแห้ง
                FDA แสดงความคาดหวังว่าผู้ผลิตจะใช้มาตรการจัดการและแปรรูปเพื่อลดระดับสารตะกั่วคงค้างในอาหาร และจะประเมินความปลอดภัยจากข้อมูลการได้รับสัมผัสเพื่อปกป้องผู้บริโภคอย่างเคร่งครัด

ที่มา : Reuters/U.S. FDA  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?