TH EN
A A A

อังกฤษจ่อสอบสินค้าอุปโภคบริโภคเหตุโอเวอร์เคลมฉลากเขียว

31 January 2566   

               หน่วยงานกำกับดูแลการแข่งขันของสหราชอาณาจักร (Competition and Markets Authority หรือ CMA) กำลังพิจารณาข้อมูลว่าบริษัทที่ขายอาหาร เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์ของใช้ประจำวันต่าง ๆ มีการติดฉลากผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน หรือ ดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยทางหน่วยงานได้เริ่มมีการตรวจสอบในอุตสาหกรรมแฟชั่นเรื่องการอ้างสิทธิ์ฉลากเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการเข้าใจผิดในปี 2565 และเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2566 ได้ประกาศให้มีการตรวจสอบเรื่องการฟอกเขียว (Green Washing) จากบริษัทต่าง ๆ ที่มีการอ้างสิทธิ์เกี่ยวกับการใช้ฉลากเพราะเชื่อว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะพูดเกินจริงเกี่ยวกับการรับรองข้อมูลสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อพยายามดึงดูดผู้บริโภคที่ใส่ใจในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในสหราชอาณาจักร
               โดยครอบคลุมทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ผลิตภัณฑ์ของใช้ในห้องน้ำ และของใช้ส่วนตัว เช่น ยาสีฟัน น้ำยาซักผ้า โดยจะมีการตรวจสอบทั้งในบริษัทขนาดใหญ่และบริษัทขนาดเล็ก และอาจมีการพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กฎหมายหรือเปิดการสอบสวนในบริษัทใดบริษัทหนึ่งขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตรวจพบ

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?