TH EN
A A A

ราคาไข่ญี่ปุ่นพุ่งพรวดเหตุไข้หวัดนก

26 January 2566   

               สหพันธ์สหกรณ์การเกษตรแห่งชาติรายงานเมื่อกลางเดือนมกราคม 2566 ว่าด้วยราคาขายส่งเฉลี่ยของไข่ไก่ขนาดกลาง 1 กิโลกรัม เพิ่มสูงขึ้น 80% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน มาอยู่ที่ 269 เยน เนื่องจากเพิ่งมีการระบาดของโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องกำจัดไก่ไข่จำนวนมากเป็นประวัติการณ์ ทำให้อุปทานลดลงรวมถึงต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นตามราคาอาหารสัตว์
               เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 ราคาขายส่งเฉลี่ยของไข่ไก่ในโตเกียวมีมูลค่าสูงถึง 275 เยน แม้จะลดลงจากเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่มีราคาเฉลี่ยสูงถึง 300 เยน แต่ก็ยังสูงกว่าราคาเฉลี่ยในเดือนมกราคมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามากกว่า 126 เยน และในส่วนของราคาขายส่งในโอซาก้า นาโกย่าและฟุกุโอกะก็สูงขึ้นเป็น 280 เยนต่อกิโลกรัมเช่นกัน
               ทั้งนี้ตามรายงานของกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง พบว่าไข้หวัดนกได้คร่าชีวิตแม่ไก่ 11.2 ล้านตัวใน 23 จังหวัด โดยในจำนวนนี้มีแม่ไก่ไข่จำนวน 10.09 ล้านตัว คิดเป็น 7% ของจำนวนแม่ไก่ทั่วประเทศ สถานการณ์รุนแรงจนถึงเมื่อวันที่ 10 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมง ได้ส่งหนังสือถึงสมาคมสัตว์ปีกแห่งประเทศญี่ปุ่นและสมาคม Nihon RangyoKyoka เพื่อขอให้ทางสมาคมช่วยรักษาเสถียรภาพการผลิตไข่ไก่โดยให้ความสำคัญต่อการบริโภคในครัวเรือน

ที่มา : Yomiuri Shimbun   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?