TH EN
A A A

ประเด็นเรื่องการทำให้สัตว์ปีกสลบในสหรัฐ

25 March 2551   

              PETA ซึ่งมีหุ้นอยู่ 120 ใน Smithfields Foods ได้ยื่นมติของผู้ถือหุ้นเรียกร้องให้   Smithfields Foods ใช้วิธีการฆ่าแบบควบคุมบรรยากาศ หรือ  controlled-atmoshere killing (CAK) ในการทำให้สัตว์ปีกสลบก่อนเชือด
             Smithfields Foods เป็นผู้แปรรูปไก่งวงรายใหญ่สุดในสหรัฐฯ ดำเนินการใน 29 รัฐและ 8 ประเทศ ปัจจุบันใช้วิธีการทำให้สลบโดยไฟฟ้า (electric stunning)

             การใช้ CAK นั้นจะใช้แก๊สที่ไม่เป็นพิษและทำให้ช้าค่อยๆ  ทดแทนออกซิเจนซึ่งจะทำใหั้สัตว์ปีกค่อยๆ  หลับ  PETA รายงานว่ายักษ์ใหญ่อาหารจานด่วน  Burger King, Carl’s Jr, Hardee’s, Wendy’s  และร้านค้าของชำ safeway ปัจจุบันชอบซื้อสัตว์ปีกที่มาจากการใช้  มากกว่า

             Bruce Friedrich  รองประธาน PETA กล่าวว่าผู้บริโภคสนใจเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ ดังนั้น Smithfields Foods จึงควรรีบนำมาใช้ Smithfields Foods ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?