TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรเปิดตัวมาตรฐานสวัสดิภาพปู-ลอบสเตอร์

19 January 2566   

                 หลังจากที่สหราชอาณาจักรเพิ่มสิ่งมีชีวิตกลุ่มกุ้ง-ปู (decapod crustaceans) ไว้ในพระราชบัญญัติสวัสดิภาพสัตว์ ตามข้อเสนองานวิจัยว่าสัตว์เหล่านี้มีความรู้สึกเจ็บปวด องค์กร Crustacean Compassion ได้เปิดตัว "The Snapshot" ซึ่งเป็นการประเมินมาตรฐานสวัสดิภาพสำหรับสัตว์จำพวกครัสเตเชียนภายในห่วงโซ่อุปทานอาหารของสหราชอาณาจักรเป็นครั้งแรก โดยเป็นมาตรฐานที่คำนึงถึงการจัดการและรายงานมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์กลุ่มดังกล่าว
                 ปัจจุบันยังไม่มีการคุ้มครองทางกฎหมายจากการปฏิบัติหรือแนวทางที่ไร้มนุษยธรรมเกี่ยวกับการจับ การจัดการอย่างมีมนุษยธรรม มีการจัดเก็บ ขนส่ง หรือฆ่า สำหรับสิ่งมีชีวิตกลุ่มครัสเตเชียนแปดขาเหล่านี้ ซึ่งรวมถึง ปู ล็อบสเตอร์ และอื่นๆ และคาดว่า Snapshot จะช่วยเติมเต็มความต้องการผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทั่วโลกด้านสวัสดิภาพสัตว์และความโปร่งใสในการจัดการมาตรฐานอาหารตลอดห่วงโซ่

ที่มา : The Fish Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?