TH EN
A A A

จีนเปิดประตูนำเข้าพืช GMO เพิ่มเติม

19 January 2566   

                 จีนยอมรับการนำเข้าพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM) 8 ชนิด โดยอนุญาตให้ส่งอัลฟัลฟ่าที่เป็นสินค้าดัดแปรพันธุกรรมเข้าประเทศได้เป็นครั้งแรกหลังจากกระบวนการพิจารณาร่วม 10 ปี ซึ่งทำให้ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกมีตลาดใหญ่รองรับเพิ่มขึ้น
                 ก่อนหน้านี้รัฐบาลจีนได้มีแนวทางในเฝ้าระวังสินค้าดัดแปรพันธุกรรมโดยไม่เคยมีอนุมัติพืชอาหารหลักใดๆ สําหรับการเพาะปลูก โดยจีนจะอนุญาตให้นําเข้าพืช GM ที่ใช้ในอาหารสัตว์เท่านั้น

ที่มา : Reuters  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?