TH EN
A A A

อินโดจับมือมาเลย์ฮึดสู้ตลาดน้ำมันปาล์มยุโรป

12 January 2566   

                เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2566 ที่ อินโดนีเซียและมาเลเซียสองผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของโลก ได้ตกลงพัฒนาความร่วมมือพัฒนาตลาดน้ำมันปาล์ม และต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติต่อสินค้าโภคภัณฑ์โดยเฉพาะจากสหภาพยุโรป
                หลังจากการประชุมระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศ ประธานาธิบดีอินโดนีเซียกล่าวว่า "ทั้งสองประเทศจะร่วมมือกันต่อสู้กับการเลือกปฏิบัติต่อน้ำมันปาล์ม และเสริมสร้างความร่วมมือผ่านสภาประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์ม" เพื่อแก้ไขข้อกังวลจากสหภาพยุโรปที่วางแผนเลิกใช้น้ำมันปาล์มภายในปี 2573 โดยอ้างความเชื่อมโยงกับการตัดไม้ทําลายป่า
                ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมทวิภาคีผู้นำทั้งสองได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ 8 ฉบับ ครอบคลุมการขนส่งสินค้า การจัดหาเงินทุนเพื่อการส่งออกและนำเข้า พลังงานสีเขียว การพัฒนาอุตสาหกรรมแบตเตอรี่ ซึ่งพวกเขาหวังว่าจะทำให้การค้าและการลงทุนข้ามพรมแดนแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา : Food Safety News   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?