TH EN
A A A

ขโมยสินค้าท่าเรือระบาดหนักในเวียดนาม

24 March 2551   

              ขโมยสินค้าท่าเรือระบาดหนักในเวียดนาม บริษัทผู้นำเข้าและบริษัทประกันภัยบ่นว่าต้องสูญเสียอย่างหนักเพราะมีสินค้าสูญหายทุกเที่ยวสินค้าหลายร้อยล้านตัน

              เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 The Royal Crystal  ship ได้ขนสินค้าถั่วเหลือง 184,000 ตันจาก ท่าเรือ Cai Lan แต่เมื่อถึงปลายทางปรากฎว่าสินค้าสูญหาย 563.9 ตัน ทำให้ผู้นำเข้าต้องสูญเสียเงิน 5 พันล้าน VND ถ้าคิดจากราคาถั่วเหลืองตันละ 9 ล้าน VND 

              Nguyen Van Hung หัวหน้าแผนกประกันคาร์โกของบริษัทประกันภัย Bua Long กล่าวว่าปัญหานี้มีมาอย่างต่อเนื่อง และใน 2-3 ปีหลังนี้การสูญหายสินค้ามีอัตรามากกว่า 3% ของทุกเที่ยวสินค้า  ซึ่งสูงกว่าอัตราเบี้ยประกันแล้ว

             ในเดือนมีนาคมนี้ บริษัทนำเข้าสินค้า  และบริษัทประกันภัยได้ทำงานร่วมกับผู้นำท่าเรือเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาซึ่งท่าเรือรับว่าจะเข้มงวดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  แต่ในข้อเท็จจริงแล้ว  ท่าเรือสามารถที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบเรื่องสินค้าถูกขโมยได้เพราะในสัญญาไม่มีการระบุความรับผิดชอบในส่วนนี้ของท่าเรือ
มีท่าเรือขนาดใหญ่เพียง  2 ท่าเรือในภาคเหนือคือ  ท่าเรือ Hai Phong  และท่าเรือ Cai Lan ในขณะที่ท่าเรือ  Hai Phong  รับขนถ่ายสินค้าเกินตัวแล้ว  ท่าเรือ Cai Lan ซึ่งถือเป็นท่าเรือที่มีโครงสร้างพื้นฐานดีแต่กลับไม่ดึงดูดความสนใจเพราะมีปัญหาเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย   ผู้นำเข้าไม่ต้องการให้ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือ Cai Lan และบริษัทประกันภัยก็เริ่มปฏิเสธการให้ประกันเที่ยวสินค้าที่ขนส่งผ่านท่าเรือนี้

             ในหลักการบริษัทประกันภัยสามารถขึ้นเบี้ยประกันเพื่อให้คุ้มกับการสูญหายของสินค้าได้  แต่เนื่องจากมีการแข่งขันกันสูงในธุรกิจประกันภัย  จึงไม่มีการขึ้นเบี้ยประกันเพราะผู้นำเข้าจะไม่ยอมรับเนื่องจากจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าสูงขึ้นไปอีก

ที่มา  :  Vietnamnet

Is this article useful?