TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์อนุมัติเปิดตลาดให้กับส้มอียิปต์

21 December 2565   

              The Egyptian Foreign Ministry ประกาศว่าอียิปต์และฟิลิปปินส์ได้ร่วมกันลงนามในข้อตกลงอนุญาตให้ส้มจากอียิปต์สามารถส่งออกมายังตลาดผลไม้ของฟิลิปปินส์ โดยอียิปต์นับว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกส้มรายใหญ่ของโลก เนื่องจากมีปริมาณการส่งออกอยู่ที่ 2.2 ล้านตัน/ปี ซึ่งจากการทำข้อตกลงดังกล่าวส่งผลให้อียิปต์ได้คาดการณ์ไว้ว่าจะทำการส่งออกพืชผลทางการเกษตรอื่นๆ เช่น มันฝรั่งและองุ่น ไปยังฟิลิปปินส์

ที่มา : Fresh Plaza   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?