TH EN
A A A

อินเดียฟิตขยายปลูกข้าวสาลี-คาโนลา

21 December 2565   

              ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งเป็นฤดูกาลใหม่ของการปลูกข้าวสาลีในอินเดีย รายงานจากกระทรวงเกษตรและสวัสดิการการเกษตรของอินเดียแจ้งว่าเกษตรกรอินเดียได้ปลูกข้าวสาลีบนพื้นที่ 28.65 ล้านเฮกตาร์ (70.8 ล้านเอเคอร์) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากฤดูกาลปลูก 2564/65 โดยนอกจากข้าวสาลีแล้ว เรพซีดหรือคาโนลาซึ่งเป็นพืชน้ำมันเศรษฐกิจที่สำคัญ พบว่ามีการปลูกเพิ่มขึ้นถึงเกือบร้อยละ 10 จากพื้นที่ปลูก 8.3 ล้านเฮกตาร์ เป็น 9 ล้านเฮกตาร์

ที่มา : The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?