TH EN
A A A

เม็กซิโกยันไม่หักดิบไกลโฟเซต

21 December 2565   

                 ประธานาธิบดีเม็กซิโกระบุว่าจะไม่มีการห้ามใช้สารไกลโฟเซต รวมถึงเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรที่ประกอบด้วยไกลโฟเซต ในธุรกิจการเกษตรของเม็กซิโกในทันที แต่จะเป็นการพิจารณาสารออกฤทธิ์เพื่อใช้ประโยชน์แทนที่อย่างค่อยเป็นค่อยไป จนกว่าจะมีการหาสารกำจัดศัตรูพืชทางเลือกอื่นๆ ที่ปลอดภัยกว่านี้ได้ แม้ว่าเม็กซิโกจะได้กำหนดเป้าหมายในการกำจัดสารดังกล่าวทั้งหมดภายในวันที่ 31 มกราคม 2567 ก็ตาม ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการออกข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการจำกัดปริมาณใช้สารไกลโฟเซตอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่มา : Genetic Literacy Project สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?