TH EN
A A A

สหราชอาณาจักรพบ SVC ในปลาสวยงามนำเข้าจากฮ่องกง

18 March 2551   

            สหราชอาณาจักรยืนยันว่าจากการสุ่มตรวจตามปกติมีการตรวจพบเชื้อโรคปลาร้ายแรงSpring Viraemia Carp หรือ SVC ซึ่งทำให้ปลาตายได้ในเที่ยวสินค้าหนึ่งของปลาทองนำเข้าจากฮ่องกง

            มีการควบคุมการเคลื่อนย้ายทุกบริษัทที่ซื้อหรืออาจซื้อปลาทองเที่ยวสินค้านั้นไป  และมีการสุ่มตัวอย่างตรวจสอบจากหน่วยงานโรคปลา ศูนย์สิ่งแวดล้อม  และสำนักงานวิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงและการประมง   และมีการแจ้งไปยังหน่วยงานรับผิดชอบของฮ่องกงเรื่องการตรวจพบดังกล่าวและขอให้สืบสวนหาสาเหตุของโรคด้วย

            ปลาทองเที่ยวสินค้านั้นมาจากบริษัท Tung Hoi Aquarium สำหรับจัดส่งให้ผู้ค้าปลาและอควอเรียม   ทุกบริษัทที่อาจนำเข้าปลาจากบริษัทดังกล่าวนี้ด้วยนั้นได้รับคำแนะนำว่าปลาของตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดโรค  SVC

ที่มา  :  TheFishSite News

Is this article useful?