TH EN
A A A

ยิบรอลตาร์ตรวจยืนยันไข้หวัดนก

13 December 2565   

                 กรมสิ่งแวดล้อมของยิบรอลตาร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นดินแดนของสหราชอาณาจักรติดกับสเปน ได้แจ้งประกาศว่าอยู่ระหว่างดำเนินการตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันตามข้อสันนิษฐานการตายของนกจำนวนหนึ่ง ว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดจากสาเหตุการระบาดของไข้หวัดนก อย่างไรก็ตาม ทางการชี้แจงต่อประชาชนว่ายังมีความเสี่ยงต่อมนุษย์ในระดับที่ต่ำ และขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการให้อาหารนกเพื่อลดความเสี่ยงจากการรวมตัวเป็นฝูงที่ทำให้สัตว์ปีกสามารถแพร่เชื้อระหว่างกันเอง

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?