TH EN
A A A

สิงคโปร์ปรับเงื่อนไขนำเข้าอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ

13 December 2565   

               เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 Singapore Food Agency (SFA) ได้แก้ไขข้อกำหนดการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารวัตถุประสงค์พิเศษและอาหารทารก พร้อมทั้งกำหนดเงื่อนไขการทดสอบทางจุลชีววิทยาในรายการสินค้าดังต่อไปนี้ :
     a. นมผงดัดแปลงสำหรับทารก
     b. เค้กแบบดั้งเดิมและนาซีเลอมัก
     c. ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ได้แก่ กะทิ มะพร้าวขูด วุ้นมะพร้าว มะพร้าวเจียร
     d. ผลไม้และผักที่ผ่านการหั่นและปอกโดยไม่ผ่านหรือผ่านกรรมวิธีน้อย
     e. ขนมไหว้พระจันทร์
     f. น้ำแร่และน้ำดื่มบรรจุขวด
     g. น้ำแข็ง
     h. กาแฟขี้ชะมดบด (kopi luwak)
     i. ผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าอื่นๆ
               ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.sfa.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/circular-on-the-revision-of-the-import-requirements-of-specified-food-products_rte-food.pdf

สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?