TH EN
A A A

เดนมาร์ก-แอฟริกาใต้ ช้ำไข้หวัดนกบุก

24 November 2565   

                (พฤศจิกายน 2565) เดนมาร์กรายงานการระบาดของโรคไข้หวัดนก H5N1 ชนิดก่อโรครุนแรงในฟาร์มเลี้ยงไก่งวง ในเมืองลุนด์บี ซึ่งทำให้ทางการต้องทำลายสัตว์ปีกกว่า 30,000 ตัว ในขณะเดียวกัน แอฟริกาใต้รายงานไข้หวัดนก H5N2 ชนิดก่อโรครุนแรงในฟาร์มแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกของประเทศ โดยพบการตายของฝูงสัตว์ปีกเลี้ยงหลายสิบตัว

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?