TH EN
A A A

เม็กซิโกเตรียมลดนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์สหรัฐฯ

21 November 2565   

                  สื่อมวลชนตั้งคำถามต่อนโยบายลดการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากสหรัฐอเมริกาของรัฐบาลเม็กซิโกเนื่องจากเป็นสินค้าดัดแปรพันธุกรรมได้ ท่ามกลางแรงกดดันจากพันธมิตรทางการค้า รวมทั้งห้ามการใช้สารกำจัดวัชพืชไกลโฟเซต
                  เม็กซิโกพร้อมที่จะลดการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของสหรัฐลงครึ่งหนึ่ง และรัฐบาลกำลังพิจารณาข้อตกลงโดยตรงกับเกษตรกรเพื่อรับประกันการนำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไม่ผ่านการดัดแปรพันธุกรรม หลังจากที่ก่อนหน้านี้นำเข้าข้าวโพดสีเหลืองจำนวนมากจากสหรัฐฯ สำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ขนาดใหญ่มาเป็นเวลาหลายสิบปี โดยคาดว่าปริมาณการนำเข้าในปี 2565 อาจสูงถึง 17 ล้านตัน
                  รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับการห้ามข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมของเม็กซิโก โดยกล่าวว่าสหรัฐฯ สามารถใช้กระบวนการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) ภายใต้ข้อตกลงการค้า USMCA ได้

ที่มา: The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?