TH EN
A A A

ฝรั่งเศสยกระดับความเสี่ยงหวัดนกเป็นระดับสูง

21 November 2565   

                  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน 2565 กระทรวงเกษตรของฝรั่งเศสได้ประกาศให้ประเทศยกระดับความเสี่ยงโรคไข้หวัดนกขึ้นเป็น "ระดับสูง" ส่งผลให้ฟาร์มสัตว์ปีกต้องเลี้ยงนกแบบระบบปิด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดต่อร้ายแรง หลังจากพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะสัปดาห์แรกของเดือนพฤศจิกายน ซึ่งตรวจพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรง (HPAI) ถึง 49 ครั้ง
                  แม้ว่าไวรัสจะไม่เป็นอันตรายในอาหารสำเร็จรูป แต่การแพร่กระจายของไวรัสก็สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลและอุตสาหกรรมสัตว์ปีก เนื่องจากการระบาดดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อฝูงสัตว์ การกำหนดข้อจำกัดทางการค้า และความเสี่ยงของการแพร่เชื้อจากสัตว์สู่คน
                  อนึ่ง สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารของสหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) กล่าวว่า ยุโรปประสบกับวิกฤตโรคไข้หวัดนกครั้งเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาในปีนี้ ส่งผลให้สัตว์ปีกเกือบ 50 ล้านตัวถูกทำลาย

ที่มา : The Poultry Site    สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?