TH EN
A A A

เนเธอร์แลนด์สอบสวนการระบาดของโรคไข้หวัดนก

8 November 2565   

               ตามรายงานล่าสุดจาก Wageningen University and Research (WUR) ฟาร์ม 3 แห่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาการระบาดของโรคไข้หวัดนก รายงานเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2565 การสอบสวนครั้งแรกเกิดขึ้นในฟาร์มแห่งหนึ่งใน Neerkant ซึ่งมีไก่ไข่ประมาณ 25,000 ตัวได้รับผลกระทบ
               การระบาดครั้งที่สองที่เป็นไปได้เกิดขึ้นที่ฟาร์มไก่เนื้อใน Oudwoude ซึ่งมีผลกระทบต่อสัตว์ปีกในฟาร์ม 30,000 ตัว หลังจากได้รับรายงานเข้ามาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2565
               มีการสอบสวนครั้งที่สามเกี่ยวกับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ใน Ospel ขนาด 94,000 แม่ ได้รับผลกระทบ มีรายงานการระบาดที่เป็นไปได้มีเข้ามาในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?